3042

: 509-3042-300
: Νιπτήρας
: 60 x 42
: Serel
:
: 1 οπή | Βάθος γούρνας 12 εκ. Χωρίς υπερχείλιση Απαιτείται πρόσθετο σύσφιξης βαλβίδας (spacer)
: ένθετος
: πορσελάνη
: λευκό